CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

Công ty Vinafor Cao Bằng

Công ty Vinafor Cao Bằng:

Mục tiêu dự án: Trồng rừng nguyên liệu

Vị trí: Huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng

Tình trạng sở hữu: Cổ đông lớn.

Bình luận

top