CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

Dự án Trang trại Bò sữa TH

 
Tên dự án: Trang trại Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa Tập trung Quy mô Công nghiệp
Chủ Đầu tư: Công ty CP Thực phẩm sữa TH
Nguồn vốn: Vốn góp của các Cổ đông, vốn vay bảo lãnh Chính phủ, Vốn vay ưu đãi hỗ trợ Phát triển, vốn vay Ngân hàng TM và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Địa điểm: Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Hiện trạng dự án: Đang thi công xây dựng
 
 
 
 

Bình luận

top