CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

Dự án Nhà máy Thuỷ điện Hủa Na

 

Dự án Nhà máy Thuỷ điện Hủa Na

Địa điểm: Quế Phong, Nghệ An

Hình thức đầu tư: Đầu tư Tài chính

Hiện trạng dự án: Đang thi công xây dựng

Địa chỉ giao dịchCÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HỦA NA

- Tầng 8, tầng 9, tòa nhà Dầu Khí Nghệ An- số 07, đường quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.

- ĐT: (038) 3588 766

- Fax: (038) 3588 767

Bình luận

top