CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

"Đền Chung Sơn" Thờ Gia tiên Hồ Chủ Tịch

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An. 
- Tổng thầu thi công: Công ty Cổ Phần Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt.
(Tổng thầu VIET-INC)
- Địa điểm: Núi Chung - Xã Kim Liên - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An.
- Quy mô xây dựng giai đoạn 1 : 6 ha.
- Quy mô khuôn viên xây dựng đền : 13.875 m2.

Bình luận

top