CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

Nhà máy xi măng Đồng Lâm - Huế

Chủ đầu tư: Công ty CP xi măng Đồng Lâm

1.  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm

2.  Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản Việt

3.  Địa điểm: Thôn Cổ Xuân – Xã Phong Xuân – Huyện Phong Điền – Tỉnh TT Huế

4.  Các hạng mục thi công

-   Nhà máy xi măng rời (621)

-   Nhà nghiền xi măng (561)

-   Nhà đóng bao xi măng (641/651)

-   Định lượng nghiền xi măng (511/521/531)

-  Trạm điện 3E9 – Trạm điện nghiền xi măng

-  Trạm điện 3E10 – Trạm điện khu đóng bao xi măng

-  Trạm điện 3E13 – Trạm điện cấp liệu nghiền xi măng

-  Trạm nén khí (D32 – 1)

-  Xưởng cơ khí

5. Hợp đồng ký ngày: 9/4/2012

6. Tiến độ thi công: 450 ngày

CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG

1. Nhà máy xi măng rời (621)

 
 
2. Nhà nghiến xi măng
 
 
 
 
3. Nhà đóng bao xi măng (641/651)
 
 
 
4. Định lượng nghiến xi măng
 
 
 
5. Trạm điện 3E9 - Trạm điện nghiền xi măng
 
 
 
6. Trạm điện 3E10 - Trạm điện khu đóng bao xi măng
 
 
 
7. Trạm điện 3E13 -  Trạm điện cấp nguyên liệu xi măng
 
 
 
8. Trạm nén khí (D32 - 1)
 
 
 
9. Sở cơ khí
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận

top