CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

“Phục hồi, tôn tạo di tích đền Thần (đền Hạc Linh Sơn)

1.    Dự án: Phục hồi, tôn tạo di tích đền Thần (đền Hạc Linh Sơn)
2.    Chủ đầu tư: UBND xã Diễn Lộc
3.    Tổng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản Việt
4.    Địa điểm xây dựng: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Bình luận

top