CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

Thiết kế và thi công kho sữa THMILK tại nhà máy sữa Mega

Dự án: Kho sữa THMILK tại nhà máy sữa Mega1

Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư LOGISTIC-SC

Tổng thầu EPC: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản Việt

 

 

Bình luận

top