CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

dự án trường tiểu học, THCS, THPT TH TRUE EDUCATION

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần quản lý đầu tư giáo dục quốc tế

Đơn vị triển khai: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt

Bình luận

top