CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT (VIET - INC)

  • +84.24) 3793 0898
  • Info@viet-inc.vn

Trang trại Bò sữa TH - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

2. Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản Việt

3. Địa điểm: Nghĩa Đàn – Nghệ An

4. Các hạng mục thi công

-   Thi công bê tông cốt thép nhà C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9

-   Thi công nhà bê tông cốt thép 4H4, 4H5, 4H6

-   Thi công nhà bê tông cốt thép H8, H10, HOS…

-   Thi công nhà bê tông cốt thép S1-S7

5. Thời gian khởi công: 10/2011

CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG

1. Thi công bê tông cốt thép nhà C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9

2.  Thi công nhà bê tông côt thép 4H4, 4H5, 4H6

3. Thi công nhà bê tông côt thép H8, H10, HOS …

4. Thi công nhà bê tông côt thép S1 – S7 …

Bình luận

top